Bwrdd Rheoli - Grŵp Tai Arfordirol
Ein Bwrdd
Mae gennym Fwrdd Rheoli gwirfoddol sy'n cynnwys aelodau tenantiaid. Mae'r Bwrdd yn helpu'r Grŵp i benderfynu ar ei strategaeth, yn cynghori ar reoli a gwella gwasanaethau, a hefyd yn monitro perfformiad ariannol.

Cadeirydd
Roger Williams

Is-gadeirydd, Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu a Chydnabyddiaeth
Kirsty Ellis

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Datblygu
Alun Williams

Is-gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Datblygu
Patrick Hoare

Is-gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu a Chydnabyddiaeth
Jane Howells

Cyfarwyddwr Anweithredol
Dawn Mitchell

Cyfarwyddwr Anweithredol
Jeannette McLellan

Aelod Gweithredol
Debbie Green

Aelod Gweithredol
Simon Jones
^