Eiddo Masnachol - Grŵp Tai Arfordirol

Yn ogystal â darparu cartrefi fforddiadwy o ansawdd uchel, mae Coastal hefyd yn landlord masnachol sefydledig gyda phortffolio cynyddol o siopau, stiwdios, adeiladau trwyddedig a swyddfeydd.

Ar hyn o bryd rydym yn rheoli 106 o unedau masnachol ar draws Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr, sy'n dod i gyfanswm o fwy na 230,000 troedfedd sgwâr ac rydym yn datblygu mwy o adeiladau masnachol trwy'r amser.

Siart cylch yn dangos dadansoddiad o'r math o uned - 56% masnachol; Swyddfeydd 34%; 10% arall

 

Fel arbenigwyr cydnabyddedig mewn adfywio, rydym yn deall y rhan y mae busnesau yn ei chwarae wrth greu lleoedd y mae pobl eisiau eu defnyddio ac ymweld â nhw. Ar hyn o bryd rydym yn ymwneud â phrosiectau yng nghanol trefi Morriston a Pen-y-bont ar Ogwr yn ogystal â pharhau â'n gweledigaeth ar gyfer Stryd Fawr Abertawe, sydd wedi ein gweld yn buddsoddi dros £ 25 miliwn eisoes i ddarparu ystod o lety preswyl a masnachol yn yr ardal.

Gweld pa eiddo masnachol sydd gennym ar gael nawr.

^