Addasiadau Cartref - Grŵp Tai Arfordirol

Rydym yn gwybod y gall yr hyn sydd ei angen ar bobl o'u cartref newid dros amser weithiau.

Os ydych chi'n rhentu'ch cartref gennym ni ac yn profi anawsterau, gallwch wneud cais am fân addasiadau i'ch cartref a allai helpu i wneud byw yno'n haws. Gallai'r rhain fod yn bethau fel rheiliau cydio, baneri neu dapiau lifer. Nid oes terfyn oedran i wneud cais am addasiadau ond mae'n rhaid bod angen cydnabyddedig arnoch chi neu rywun arall sy'n byw yno am yr addasiad.

Os ydych chi'n credu y byddai addasiad yn eich helpu chi neu yr hoffech chi sgwrsio â sut mae'r cynllun yn gweithio ac os ydych chi'n gymwys, rhowch alwad i ni 01792 479200 neu defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod.

Mewn rhai achosion efallai y gallwn gymeradwyo addasiadau mwy i helpu i wneud eich cartref yn fwy addas ar gyfer eich anghenion tymor hir. Mae'r mwyafrif o addasiadau mawr yn mynd trwy broses grant a gallant gynnwys pethau fel cawodydd cerdded i mewn, lifftiau grisiau a rampiau.

 

^