Addasiadau Cartref - Grŵp Tai Arfordirol

Rydym yn gwybod y gall yr hyn sydd ei angen ar bobl o'u cartref newid dros amser weithiau.

Os ydych chi'n rhentu'ch cartref gennym ni ac yn profi anawsterau, gallwch wneud cais am fân addasiadau i'ch cartref a allai helpu i wneud byw yno'n haws. Gallai'r rhain fod yn bethau fel rheiliau cydio, baneri neu dapiau lifer. Nid oes terfyn oedran i wneud cais am addasiadau ond mae'n rhaid bod angen cydnabyddedig arnoch chi neu rywun arall sy'n byw yno am yr addasiad.

Os ydych chi'n credu y byddai addasiad yn eich helpu chi neu yr hoffech chi sgwrsio â sut mae'r cynllun yn gweithio ac os ydych chi'n gymwys, rhowch alwad i ni 01792 479200 neu defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod.

Mewn rhai achosion efallai y gallwn gymeradwyo addasiadau mwy i helpu i wneud eich cartref yn fwy addas ar gyfer eich anghenion tymor hir. Mae'r mwyafrif o addasiadau mawr yn mynd trwy broses grant a gallant gynnwys pethau fel cawodydd cerdded i mewn, lifftiau grisiau a rampiau.

 

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.