Sut i dalu - Grŵp Tai Arfordirol

Sut alla i wneud taliad

Talu trwy Debyd Uniongyrchol

Y ffordd hawsaf o dalu yw trwy sefydlu debyd uniongyrchol. Rhowch alwad i ni ar 01792 479200 a gallwn eich sortio.

Gallwch ein ffonio dydd Llun - dydd Iau 8.00 - 5.30 neu ddydd Gwener 8.00 - 4.30. Os byddai'n well gennych, ymwelwch ag un o'n swyddfeydd yn Abertawe, Castell-nedd neu Bort Talbot.

Gweld amseroedd agor swyddfa

Talu dros y ffôn

Gallwch wneud taliadau gan ddefnyddio ein llinell dalu awtomataidd trwy ffonio 0330 041 6497. Bydd angen i chi gael eich cyfeirnod Allpay a'ch cerdyn debyd / credyd wrth law. Os nad oes gennych eich cyfeirnod Allpay, cysylltwch â ni ar 01792 479200.

Talu gan ddefnyddio Allpay

Os oes gennych gerdyn Allpay neu gyfeirnod Allpay gallwch dalu ar-lein yn www.allpay.net, mewn unrhyw leoliad Paypoint neu Swyddfa'r Post.

Os hoffech archebu cerdyn Allpay, cysylltwch â ni ar 01792 479200.

Derbyn Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol?

Os ydych chi'n derbyn Budd-dal Tai gallwch chi dalu hwn yn uniongyrchol i ni.

Telir Credyd Cynhwysol yn uniongyrchol i chi, felly os ydych chi'n derbyn hwn, eich cyfrifoldeb chi yw talu rhent i chi. Os ydych chi'n cael anhawster gwneud taliadau, cysylltwch â ni.

Yn bersonol

Yn anffodus mae ein swyddfa ar gau dros dro felly ni fyddwch yn gallu gwneud taliadau yn bersonol.

Fodd bynnag, pan fydd ein swyddfeydd yn ôl ar agor, gallwch dalu'n bersonol yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot.

Gweld amseroedd agor swyddfa

Sut alla i wirio fy mantolen yn amlach?

  • Ffoniwch ni ar 01792 479200 rhwng 8am a 5:30 pm o ddydd Llun i ddydd Iau ac 8am a 4:30 pm ddydd Gwener.

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.