Gofalwr Ystadau - Grŵp Tai Arfordirol

Gofalwr Ystadau

Disgrifiad

Math o Swydd: Parhaol - Llawn Amser
Adran: Cynnal a Chadw
Oriau: 35
Cyflog: £19,683 - £23,156
Lleoliad: Abertawe
Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 24ain Medi 2021
Amser cau: 12:00
Cyswllt: Chris McDonnell - 07773280930

Fel Gofalwr Ystadau, byddwch yn Llysgennad Arfordirol, gan fod y pwynt cyswllt cyntaf ar ein Cynlluniau. Rydych chi'n gweithio'n agos gyda'r Tîm Tai Cymunedol, y Goruchwyliwr Ystadau, a'r Cydlynydd Ystadau wrth reoli'r cynlluniau tai yn gyffredinol. Byddwch yn meithrin ac yn hyrwyddo perthnasoedd gwaith da gyda thrigolion a chydweithwyr, a byddwch yn ymateb i ofynion gwasanaeth yn brydlon ac yn briodol, trwy fabwysiadu dull hyblyg. Ar y safle, byddwch yn gweithredu safonau uchel o waith i sicrhau bod apêl palmant a'r amgylchedd cyffredinol i drigolion Coastal o'r radd flaenaf. 

^

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.