Uwch Swyddog Tai - Grŵp Tai Arfordirol

Uwch Swyddog Tai

Disgrifiad

Math o Swydd: Parhaol - Llawn Amser
Adran: Tai
Oriau: 35
Cyflog: £ 30,027 - £ 35,325 y flwyddyn
Lleoliad: Abertawe
Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 10fed Rhagfyr 2021
Amser cau: 10:00
Cyswllt: Nicky Fisher - 07794214553

Mae cyfle cyffrous wedi codi o fewn Tai Arfordirol i ymuno â'n tîm tai cymunedol fel Uwch Swyddog Tai.

Mae gan y timau tai cymunedol y cyfrifoldeb o ddydd i ddydd am sicrhau bod holl ymgeiswyr a thrigolion Grŵp Tai Arfordirol yn derbyn gwasanaeth rhagorol. Fel Uwch Swyddog Tai eich rôl fydd darparu'r lefel ragorol hon o wasanaeth ochr yn ochr â darparu arweinyddiaeth a rheolaeth ragorol i'r Swyddogion Tai Cymunedol.

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Nicky Fisher, Rheolwr Tai Cymunedol ar 07794 214553 neu Megan Morgan, Uwch Swyddog Tai, 07891 348168

 

^

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.