Mae ein Bwrdd Rheoli yn cynnwys cyfarwyddwyr anweithredol a gweithredol sydd ag ystod eang o sgiliau a phrofiad, gan gynnwys sut beth yw rhentu cartref gennym ni. Mae'r Bwrdd yn helpu i benderfynu ar strategaeth Coastal, yn cynghori ar reoli a gwella gwasanaethau, ac yn monitro perfformiad ariannol.

Gallwch gwrdd â'n bwrdd rheoli isod, cliciwch ar enw neu lun i ddarganfod mwy amdanynt,

Cyfarfod â'n Bwrdd

Patrick Hoare, Is-Gadeirydd
Patrick Hoare
Cadeirydd
Dawn Mitchell, Cyfarwyddwr Anweithredol
Dawn Mitchell
Is-Gadeirydd
Amy Barrat
Amy Barrett
Is-Gadeirydd y Pwyllgor Cartrefi, Buddsoddi a Chynaliadwyedd
Edward White
Cyfarwyddwr Anweithredol
Ena Lloyd
Cyfarwyddwr Anweithredol
Gurmel Bhachu
Cyfarwyddwr Anweithredol
Llun proffil o Jane Howells Aelod Bwrdd
Jane Howells
Cadeirydd y Pwyllgor Cartrefi, Buddsoddi a Chynaliadwyedd
Llun proffil o Ruth Glazzard, Aelod o'r Bwrdd
Ruth Glazzard
Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio, Sicrwydd a Risg
Pennawd Debbie Green - Prif Weithredwr Coastal
Debbie Green
Prif Weithredwr
Pennawd Simon Jones - Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol Coastal
Simon Jones
Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol

 

Efallai yr hoffech chi hefyd

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.