Bwrdd Rheoli - Grŵp Tai Arfordirol

Mae ein Bwrdd Rheoli yn cynnwys cyfarwyddwyr anweithredol sydd ag ystod eang o sgiliau a phrofiad, gan gynnwys sut beth yw rhentu cartref gennym ni. Mae'r Bwrdd yn helpu i benderfynu ar strategaeth Coastal, yn cynghori ar reoli a gwella gwasanaethau, ac yn monitro perfformiad ariannol.

Gallwch gwrdd â'n bwrdd rheoli isod, cliciwch ar enw neu lun i ddarganfod mwy amdanynt,

Cyfarfod â'n Bwrdd

Roger Williams
Cadeirydd
Alun Williams
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Datblygu
Jane Howells
Is-gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu a Chydnabyddiaeth
Patrick Hoare
Is-gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Datblygu
Jeanette McLellan
Cyfarwyddwr Anweithredol
Sara Turnbull
Cyfarwyddwr Anweithredol
Ruth Glazzard
Cyfarwyddwr Anweithredol
Dawn Mitchell
Cyfarwyddwr Anweithredol
Stephen Spill
Cyfarwyddwr Anweithredol
Edward White
Cyfarwyddwr Anweithredol
Pennawd Debbie Green - Prif Weithredwr Coastal
Debbie Green
Cyfarwyddwr Gweithredol
Pennawd Simon Jones - Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol Coastal
Simon Jones
Cyfarwyddwr Gweithredol
^