Fflat llawr cyntaf 1 gwely. Cynllun i rai dros 55 oed. Cawod cerdded i mewn wedi'i haddasu. Llys Ivy Bush,

Llys Ivy Bush
St Thomas
Abertawe, SA1 8DQ
£562.38 pcm
tua

Gwybodaeth Allweddol

  • Cynllun dros 55 oed
  • Cawod cerdded i mewn wedi'i haddasu
  • Llawr cyntaf - dim mynediad lifft
  • Golchfa Gymunedol
  • Gwresogi Trydan
  • Tîm Atgyweirio Dibynadwy
  • Gwasanaeth Gofalwr
  • Mae symudedd da yn hanfodol
  • Parcio Cyfyngedig

 

Mae gennym ni fflat un ystafell wely dros 55 oed ar gael yn ein cynllun Ivy Bush Court yn St Thomas, Abertawe.

Mae'r fflat wedi ei leoli ar y llawr cyntaf, nid oes lifft yn yr adeilad. Mae'r cynllun ei hun wedi'i leoli ar lethr gyda grisiau yn arwain at rannau ohono

Mae gan y fflat gawod cerdded i mewn wedi'i haddasu sy'n addas ar gyfer person sy'n dangos angen am y math hwn o ystafell ymolchi. Mae golchdy cymunedol a lolfa gymunedol.

Mae mewn lleoliad cyfleus ger llwybr bws gyda mynediad hawdd i Ganol y Ddinas. Mae lleoedd parcio cyfyngedig ar gael ar y safle hwn. Mae'r cynllun wedi'i leoli ar fryn ac mae grisiau yn arwain at y bloc felly mae symudedd da yn hanfodol.

EPC
CY

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.