Fflat 1 gwely ar y llawr cyntaf Llys Y Felin, cynllun dros 50 ac #039; s - Grŵp Tai Arfordirol

Fflat 1 gwely ar y llawr cyntaf Llys Y Felin, cynllun dros 50 oed

Llys Y Felin
Manselton
Abertawe, SA5 9NG
£ 470 pcm
Pris canllaw

Nodweddion Allweddol:

 • Cynllun dros 50 oed
 • Fflat llawr 1af, dim mynediad lifft
 • Yn addas ar gyfer 1 person yn unig
 • Mae'r rhent yn cynnwys tâl dŵr
 • Lolfa gymunedol
 • Ardaloedd cymunedol wedi'u tirlunio
 • Golchfa gymunedol
 • Parcio cyfyngedig heb ei ddyrannu

Mae gennym fflat heb ei ddodrefnu 1 ystafell wely ar gael i'w rentu ar unwaith yn ein cynllun dros 50 oed yn Llys Y Felin, Manselton.

Mae'r fflat hon wedi'i lleoli ar y llawr cyntaf ac mae grisiau yn mynd iddi. Mae'r fflatiau'n addas ar gyfer un person yn unig.

Mae lolfa gymunedol ac ystafell olchi dillad. Mae ardaloedd cymunedol wedi'u tirlunio o amgylch y cynllun. Mae mewn lleoliad cyfleus ger llwybr bws gyda mynediad hawdd i ganol y ddinas. Mae yna barcio cyfyngedig ar gael ar y safle hwn.

Mae'r rhent yn cynnwys taliadau dŵr.

 

 • Byddwn yn cadw at ganllawiau'r llywodraeth bob amser
 • Byddwn yn trafod gyda chi eich angen i symud
 • Bydd angen rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost y gallwn gysylltu â chi arno i asesu'ch cais
 • Bydd gwylio yn digwydd gyda rheolau pellter cymdeithasol ar waith
 • 1 person i fynychu'r gwylio lle bo hynny'n bosibl, fodd bynnag, os oes anghenion ychwanegol trafodir hyn gyda'r ymgeisydd

 

 

Lloriau llawr

Llys Y Felin

bwyty

Shahin Tandoori

<1 munud (car)- 0.09 milltir

Hwb Burger (Manselton)

<1 munud (car)- 0.15 milltir

Hong Kong newydd

<1 munud (car)- 0.21 milltir

Hiks

1 munud (car)- 0.37 milltir

Y Cwt Grill - Abertawe

1 munud (car)- 0.67 milltir

Toi Aroi Thai - Siop Cludfwyd a Chyflenwi Gwlad Thai a Lloegr2019s

1 munud (car)- 0.69 milltir

Pizzeria Vesuvio

1 munud (car)- 0.69 milltir

Frankie & Benny's

1 munud (car)- 0.74 milltir

Parc Morfa

2 funud (car)- 0.76 milltir

Cynaeafwr

2 funud (car)- 0.78 milltir

Tryc Bwyd Cogydd Gwlad Thai

2 funud (car)- 1.07 milltir

iechyd

Clinig Cwmbwrla

<1 munud (car)- 0.06 milltir

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Abertawe

1 munud (car)- 0.29 milltir

Canolfan Iechyd Mountain View

1 munud (car)- 0.53 milltir

Clinig DNA, Cyffuriau ac Alcohol Grŵp Iechyd Crystal, Abertawe

2 funud (car)- 0.97 milltir

Bwrdd Iechyd Lleol Abertawe Bro Morgannwg

2 funud (car)- 1.10 milltir

Ardal 1 Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Yn y Clinig Canolog

2 funud (car)- 1.11 milltir

Paul Harries

2 funud (car)- 1.18 milltir

Hwb Byw'n Iach

2 funud (car)- 1.21 milltir

Holland & Barrett

3 munud (car)- 1.29 milltir

Gwasanaeth Iechyd Naturiol

3 munud (car)- 1.29 milltir

Abertawe Grawnwin

3 munud (car)- 1.33 milltir

ysgol

Ysgol Gynradd Burlais

<1 munud (car)- 0.20 milltir

Ysgol Gynradd Waun Wen

1 munud (car)- 0.42 milltir

Ysgol Pentrehafod

1 munud (car)- 0.44 milltir

Ysgol Babanod Brynhnyfryd

1 munud (car)- 0.50 milltir

Ysgol Iau Brynhyfryd

1 munud (car)- 0.52 milltir

Ysgol Gynradd Hafod

1 munud (car)- 0.54 milltir

Stiwdios Addysgu Cerddoriaeth Brynhyfryd

1 munud (car)- 0.55 milltir

Ysgol Iau Eglwys Gadeiriol Babyddol Sant Joseff

1 munud (car)- 0.57 milltir

Ysgol Gynradd Eglwys Gadeiriol St Joseph

1 munud (car)- 0.57 milltir

Ysgol Gynradd Sea View

1 munud (car)- 0.71 milltir

Ysgol Gynradd Clwyd

1 munud (car)- 0.73 milltir

clwb

Clwb Cymdeithasol Manselton

<1 munud (car)- 0.15 milltir

Clwb Cymdeithasol Cwmfelin

<1 munud (car)- 0.16 milltir

Grŵp Modelwyr Rheilffordd Abertawe

1 munud (car)- 0.26 milltir

Clwb Cymdeithasol Landore

1 munud (car)- 0.68 milltir

Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Clwb Pêl-droed West End

1 munud (car)- 0.73 milltir

Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe

1 munud (car)- 0.74 milltir

Clwb Cymdeithasol Penlan

2 funud (car)- 0.80 milltir

Clwb Reiffl Abertawe

2 funud (car)- 0.83 milltir

Clwb Pêl-droed Rygbi Penlan

2 funud (car)- 0.85 milltir

Clwb Pêl-droed Rygbi Penlan / Clwb Pêl-droed Penlan

2 funud (car)- 0.95 milltir

Clwb Cymdeithasol Armine

2 funud (car)- 1.01 milltir

siop

Canolfan Model Manselton Abertawe

<1 munud (car)- 0.04 milltir

Gwasanaethau Phillips

<1 munud (car)- 0.06 milltir

Elegance Avenue & Poshpaws

<1 munud (car)- 0.10 milltir

Torri costau

<1 munud (car)- 0.12 milltir

Lleol Nisa

<1 munud (car)- 0.13 milltir

Llogi Premier

<1 munud (car)- 0.14 milltir

Knipe w E.

<1 munud (car)- 0.15 milltir

J & A Electrical Services Ltd.

<1 munud (car)- 0.18 milltir

Siop Stop 1 Teiars

<1 munud (car)- 0.19 milltir

Carpedi KSC

<1 munud (car)- 0.23 milltir

Premiwm

<1 munud (car)- 0.25 milltir
^
CY
EN CY