Fflat 1 gwely, Harlequin Court, Castell-nedd - Grŵp Tai Arfordirol

Fflat 1 gwely, Harlequin Court, Castell-nedd

Llys Harlequin
Ffordd Windsor
Castell-nedd SA11 1LZ
£ 451.66 pcm

• Byddwn yn cadw at ganllawiau'r llywodraeth bob amser
• Byddwn yn trafod gyda chi eich angen i symud
• Bydd angen rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost y gallwn gysylltu â chi arno i asesu'ch cais
• Bydd gwylio yn digwydd gyda rheolau pellter cymdeithasol ar waith.
• 1 person i fynychu'r gwylio lle bo hynny'n bosibl, ond os oes anghenion ychwanegol, bydd hyn yn cael ei drafod gyda'r ymgeisydd

Nodweddion Allweddol

  • One bedroom apartment
  • Level access shower facilities
  • Tâl gwresogi wedi'i gynnwys yn y rhent
  • Mynediad lifft
  • Close to local amenities and public transport
  • Ystafell golchi dillad
  • Parcio diogel am gost ychwanegol o £ 45.50pcm.  Yn amodol ar argaeledd.
  • Gwasanaeth atgyweirio dibynadwy
  • Gwasanaeth gofalu

 

One bedroom apartment in Neath town centre.  This home is suitable for a single person or a couple who would benefit from a property with level access bathroom facilities.  Property is situated on the second floor, with lift access.

The property has a modern fitted kitchen and bathroom with a level access shower.

Mae'r lleoliad ar Ffordd Windsor yn ddelfrydol ar gyfer mynediad i amwynderau lleol a thrafnidiaeth gyhoeddus, gyda gorsaf drenau Castell-nedd 5 munud i ffwrdd ar droed.

Lloriau llawr

bwyty

iechyd

ysgol

clwb

siop

^
CY
EN CY