Fflat 2 Wely Dros 40 ac #039; s, Tŷ Mawr - Grŵp Tai Arfordirol

Fflat 2 Wely Dros 40 oed, Tŷ Mawr

Tŷ Mawr, 44 Hanover Street
Mount Pleasant
Abertawe, SA1 6BD
£ 476.14 pcm

Nodweddion Allweddol

  • Cynllun lifft i mewn
  • Cerdded i mewn cawod
  • Ddim yn addas ar gyfer anifeiliaid anwes
  • Gosod tymor hir
  • Heb ddodrefn
  • Tîm atgyweiriadau dibynadwy
  • Gwasanaeth gofalwr
  • Parcio ceir er nad yw lleoedd wedi'u gwarantu

Mae gennym fflat cyntaf dwy ystafell wely dros 40 oed gyda lifft ar gael i'w osod yn y tymor hir yn ein cynllun Tŷ Mawr ym Mount Pleasant, Abertawe.

Fflat heb ddodrefn yw hon gyda chawod cerdded i mewn. Mae lifft yn y cynllun a pharcio ar y safle ond ni warantir lleoedd. Mae'r eiddo'n anaddas ar gyfer anifeiliaid anwes. Mae'r fflat yn agos at Ganol y Ddinas a mwynderau lleol.

* Byddwn yn cadw at ganllawiau'r llywodraeth bob amser
* Byddwn yn trafod gyda chi eich angen i symud
* Bydd angen rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost y gallwn gysylltu â chi arno i asesu'ch cais
* Bydd gwylio yn digwydd gyda rheolau pellter cymdeithasol ar waith.
* 1 person i fynychu'r gwylio lle bo hynny'n bosibl, ond os oes anghenion ychwanegol bydd hyn
trafod gyda'r ymgeisydd

Lloriau llawr

bwyty

iechyd

ysgol

clwb

siop

^
CY
EN CY

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.