Fflat dwy wely, Ysgol Caer, Cilfrew Oed 45+ - Grŵp Tai Arfordirol

Fflat dwy wely, Ysgol Caer, Cilfrew Oed 45+

Ysgol Caer
Cilfrew
Castell-nedd, SA10 8LN
£ 442.60 pcm

 

Fflat llawr cyntaf dwy ystafell wely ar gael i'w rhentu yn y tymor hir yn ardal Cilfrew yng Nghastell-nedd. Mae'r eiddo dwy ystafell wely hon gyda mynedfa drws ffrynt ei hun yn addas ar gyfer pobl 45+ oed, mae symudedd da yn hanfodol.

Mae'r eiddo'n elwa o Ddwy ystafell wely, ystafell fyw, cegin fodern wedi'i gosod ac ystafell ymolchi gyda chawod dros ben

Nodweddion Allweddol

 • Fflat Dau Ystafell Wely
 • Rhent Tymor Hir
 • ar gyfer 45+ oed
 • Parcio cyfyngedig
 • Gwasanaeth gofalu
 • Gwasanaeth atgyweirio dibynadwy
 • Gardd gymunedol a rennir

 

Mae yna barcio cyfyngedig heb ei ddyrannu yn y cynllun ynghyd â gardd gymunedol a rennir gydag ardal sychu y tu allan.

 

 

 

Gwybodaeth Bwysig ar gyfer Gwyliadau:

Os cynigir i chi edrych ar eiddo, nodwch y canlynol:

Bydd angen rhif cyswllt neu gyfeiriad e-bost gennych i gysylltu â chi a thrafod eich angen i symud.

 Rydym wedi rhoi nifer o fesurau ar waith ac wedi newid ein proses osod i gydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Bydd gwylio yn digwydd gyda rheolau pellter cymdeithasol ar waith ac rydym yn gofyn i bobl ddilyn y canllawiau hyn: 

 

 • Rydym yn mynnu bod pobl yn gwisgo gorchuddion wyneb wrth ddod i mewn i weld yr eiddo, gan gynnwys cynteddau a mannau glanio mewnol (oni bai bod gennych eithriad).
 • Dewch â glanweithydd dwylo i'r gwylio a'i ddefnyddio'n aml trwy gydol y gwylio.
 • Bydd staff yn glanhau mannau cyffwrdd cyffredin yn yr eiddo gan gynnwys switshis golau, dolenni drysau a baneri cyn ac ar ôl gwylio y tu mewn i'r eiddo ac ardaloedd cymunedol.
 • Peidiwch â chyffwrdd ag unrhyw arwynebau eraill y tu mewn i'r eiddo. Er enghraifft, wynebau gwaith, cwpwrdd cegin, siliau ffenestri, dolenni ffenestri. 
 • Dim ond un person o'r cartref ddylai fynychu'r wylfa a mynd i mewn i'r eiddo ar unrhyw adeg benodol. Mae croeso i chi dynnu fideos a lluniau y tu mewn i'r eiddo i ddangos i aelodau eraill o'r teulu. Os oes gennych unrhyw anghenion ychwanegol sy'n ei gwneud yn ofynnol i fwy nag un person ddod, mae angen trafod hyn pan wneir yr apwyntiad.
Lloriau llawr

bwyty

iechyd

ysgol

clwb

siop

^
CY

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.