Gweithio'n ddiogel yn eich cartref - Grŵp Tai Arfordirol

Mae'n bwysig ein bod yn cynnal gwiriadau diogelwch nwy yn flynyddol ym mhob eiddo lle mae boeleri wedi'u gosod i sicrhau eu bod yn gweithredu'n ddiogel.

Mae angen y gwiriadau hyn yn ôl y gyfraith ac mae'n rhan o'ch cytundeb tenantiaeth ein bod yn eu gwneud. Dylai hefyd roi tawelwch meddwl i chi fod eich cartref yn ddiogel i chi ac eraill.

Gall peirianwyr wneud gwiriadau yn ddiogel wrth gynnal pellter 2m oddi wrth breswylwyr. Dim ond am rhwng 20 - 30 munud y bydd ein peirianwyr yn eich cartref.

Gall preswylwyr helpu i gadw ein peirianwyr a hwy eu hunain yn ddiogel trwy agor a chau'r drws i'n peirianwyr, awyru'r ardal trwy agor ffenestri a symud i mewn i ystafell arall trwy gydol y gwasanaeth.

Dim ond yr ardaloedd y mae angen iddynt weithio ynddynt y bydd y peiriannydd yn eu cyffwrdd ac yn hapus i wisgo masgiau wyneb a menig i helpu i gadw pawb yn ddiogel. Bydd y peiriannydd hefyd yn sicrhau ei fod yn glanhau'r ardal y mae'n gweithio ynddi cyn ac ar ôl y gwasanaeth.

^