Debbie Green - Grŵp Tai Arfordirol

Debbie Green

Cyfarwyddwr Gweithredol

Enillodd Debbie radd hanes o Gaergrawnt a symudodd i Gaerdydd ym 1988, gan ennill ei chymhwyster cyfrifeg siartredig ym 1991. Ar ôl gweithio yn y sector preifat, cyhoeddus ac elusennol, cychwynnodd Debbie ei gyrfa ym maes tai gyda Dewi Sant yn 2005, a chwaraeodd rôl allweddol. yn yr uno â Chymdeithas Tai Abertawe i ffurfio Grŵp Tai Arfordirol. Yn flaenorol yn Gyfarwyddwr Cyllid Grŵp Coastal, cymerodd swydd Prif Weithredwr Coastal ym mis Ebrill 2014.

Mae Debbie yn credu mewn gweithio tuag at gymdeithas decach a mwy cyfartal a bod mynediad i gartref fforddiadwy o ansawdd da mewn cymuned gynaliadwy yn rhan allweddol o hyn. Yn gyn-Gadeirydd Gwallt Teg, yr elusen sy'n gweithio tuag at ddatblygu economaidd a chydraddoldeb i fenywod yng Nghymru, mae hi ar hyn o bryd yn Gadeirydd Tai Cymunedol Cymru ac yn Drysorydd prif elusen iechyd meddwl a lles Cymru, Platfform (Gofal gynt). Mae Debbie hefyd yn Aelod Siartredig o'r Sefydliad Tai Siartredig.

Pennawd Debbie Green - Prif Weithredwr Coastal
^

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.