Jane Howells - Grŵp Tai Arfordirol

Jane Howells

Is-gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu a Chydnabyddiaeth

Mae gan Jane brofiad sylweddol yn y sector gwirfoddol fel cyn Brif Swyddog Gweithredol yn PLANED. Mae'r sefydliad wedi bodoli ers dros 30 mlynedd. Fe'i hystyrir fel y sefydliad Datblygu Lleol dan Arweiniad Cymunedol mwyaf sefydledig yng Nghymru.

Ar ôl bod yn Brif Weithredwr elusen ac yn ymddiriedolwr gwirfoddol, mae gan Jane brofiad o ddwy ochr 'gweithrediadau. Ar hyn o bryd yn cael ei chyflogi fel Swyddog Cyswllt Cymunedol a Chyhoeddus yn y Diwydiant Adeiladu a Pheirianneg Sifil, mae gan Jane draethawd MBA (Rhagoriaeth) 'Atebolrwydd a Llywodraethu mewn Elusennau.'

Mae ei diddordebau personol mewn Cynaliadwyedd, gyda diddordeb mawr ynddo Sefydliad Ellen MacArthur sy'n gweithio gyda busnes, y llywodraeth a'r byd academaidd i adeiladu fframwaith sy'n adferol ac yn adfywiol trwy ddylunio.

Yn flaenorol yn ymddiriedolwr gyda chynrychiolydd Gofal Arthritis a Chymru, bu Jane yn gweithio gyda'r Bwrdd a'r tîm Gweithredol yn ystod yr uno ag Arthritis Research UK i ffurfio Versus Arthritis. Mae hi hefyd yn gwirfoddolis gydag Prince's Trust Cymru fel mentor menter ac mae'n cefnogi'r tîm recriwtio gwirfoddolwyr.

Mae Jane wedi bod yn ymwneud â pholisi a gweithredoedd adfywio gwledig dros 25 mlynedd ac mae'r cynlluniau Adfywio yn Coastal yn drefol yn bennaf wedi bod yn faes o ddiddordeb iddi.

Logo arfordirol ar y llun cefndir
^

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.