Serena Jones - Grŵp Tai Arfordirol

Serena Jones

Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau

Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau

Dechreuodd Serena ei gyrfa yn gweithio mewn amryw hosteli a llochesau digartref cyn ymuno â Capital Housing ym 1996, gan ddechrau fel gweithiwr prosiect ac yn ddiweddarach sicrhau dyrchafiad i'w rôl reoli gyntaf. Yn 2001 ymunodd Serena â Look Ahead Housing mewn swydd reoli yn Gateway Foyer, gan ddod yn Bennaeth Ansawdd a Pherfformiad yn ddiweddarach nes iddi adael yn 2008 i symud i Gymru.

Ar ôl saith mlynedd gyda Grŵp Gwalia i ddechrau fel Cyfarwyddwr Tai â Chefnogaeth ac yn ddiweddarach fel Cyfarwyddwr Strategaeth a Llywodraethu, ymunodd Serena â Grŵp Tai Arfordirol yn 2014 fel Cyfarwyddwr Cartrefi, Cymunedau a Gwasanaethau.

Roedd Serena yn ymddiriedolwr i elusen ieuenctid y DU Foyer Federation yn flaenorol: sefydliad dielw sy'n ceisio troi profiadau pobl ifanc o anfantais yn atebion sy'n cefnogi eu trosglwyddiad i annibyniaeth oedolion. Yn 2013, graddiodd Serena o raglen MBA Prifysgol Abertawe. Yn 2015, daeth Serena yn ofalwr maeth gyda'r awdurdod lleol yn Abertawe a daeth yn rhiant-lywodraethwr ar gyfer ysgol gynhwysfawr yn Abertawe yn 2020. Mae'n aelod o'r Sefydliad Tai Siartredig.

01792 479200

serenaj@coastalha.co.uk

Pennawd Serena Jones - Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau Coastal

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.