Stephen Spill - Grŵp Tai Arfordirol

Stephen Spill

Cyfarwyddwr Anweithredol

Mae Steve Spill (MA, FCA) wedi graddio mewn Hanes o Brifysgol Rhydychen ac yn Gyfrifydd Siartredig.

Ar hyn o bryd mae'n cydgrynhoi portffolio o gyfarwyddiaethau anweithredol ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau, a'i thema gyffredin yw bod ganddyn nhw bwrpas cymdeithasol. I'r perwyl hwn mae ganddo swyddi bwrdd ym maes tai cymdeithasol, y GIG, gofal cartref, budd-daliadau gweithwyr a chymdeithas filfeddygol.

Yn flaenorol, roedd ganddo yrfa weithredol helaeth, llawer ohoni dramor, yn fwyaf diweddar fel COO sefydliad gwasanaethau proffesiynol mawr yng Nghanol Ewrop. Ar ôl byw a gweithio yn Llundain, Rhufain, Budapest, Prague a Warsaw, mae bellach yn preswylio yng nghefn gwlad Bro Morgannwg.

Logo arfordirol ar y llun cefndir
^

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.