Ap yr Arfordir - Grŵp Tai Arfordirol

Ni fydd yr ap hwn yn cael ei ddefnyddio mwyach o 1 Mawrth 2022. Os oes angen i chi wirio'ch balans neu gysylltu â ni bydd angen i chi naill ai anfon e-bost atom yn gofyn@coastalha.co.uk neu ffoniwch ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01792 479200. Ar gyfer Atgyweiriadau gallwch anfon e-bost atom yn atgyweiriadau@coastalha.co.uk neu ffoniwch ein tîm Atgyweirio ar 01792 619400.

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.