Ap yr Arfordir - Grŵp Tai Arfordirol

Cyrchu'ch cyfrif ar-lein

Ap yr Arfordir yw'r ffordd fwyaf newydd a hawsaf o reoli'ch cartref. Gallwch weld eich cyfrif rhent, gwneud taliadau, riportio atgyweiriadau a diweddaru manylion eich cyfrif yn uniongyrchol o'ch ffôn clyfar neu'ch cyfrifiadur.

Ar gael yn yr Apple App Store a Google Play Store.

lawrlwytho siop app   googleplay lawrlwytho

Neu gweld yn y porwr

Sut i fewngofnodi i'r App Arfordirol

P'un ai yn yr ap neu mewn porwr gwe bydd angen i chi gofrestru'r tro cyntaf y byddwch yn ymweld, gan ddefnyddio'r cyfeirnod o'ch datganiad cyfrif (neu roi galwad i ni os nad oes gennych hwn wrth law), eich cyfenw, eich dyddiad geni a chod post cartref.

Fel rhan o'r broses gofrestru bydd angen cyfeiriad e-bost arnoch i sefydlu mewngofnodi a chyfrinair eich cwsmer. Yna rydych chi i gyd wedi'u gosod!

Os oes gennych denantiaeth ar y cyd â rhywun arall, gallwch chi'ch dau gofrestru cyfrifon ar wahân.

^