Pwy yw fy Swyddog Tai Cymunedol?

Eich Swyddog Tai Cymunedol yw eich cyswllt allweddol, gallant helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych ynglŷn â’ch Contract Meddiannaeth neu os ydych yn cael unrhyw anawsterau wrth dalu eich rhent.


Chwiliwch eich cod post neu gyfeiriad isod i ddarganfod pa Swyddog Tai Cymunedol sy'n gyfrifol am eich cyfeiriad, eu manylion cyswllt a dyddiad ac amser eu sesiynau galw heibio cymunedol.

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.