Sut rydym yn gosod eich rhent a thaliadau gwasanaeth

Ein nod yw darparu cartrefi diogel, fforddiadwy o safon am renti is na'r sector preifat 

Pob Cam Posib: strategaeth gynaliadwyedd ar gyfer Arfordir

Rydym wedi lansio strategaeth gynaliadwyedd newydd sy'n nodi sut y bydd Coastal yn ei gymryd Pob Gweithred Posibl rheoli’r argyfwng hinsawdd er mwyn sicrhau lles a bodolaeth cenedlaethau’r dyfodol.

Cymorth a chefnogaeth ariannol

Mae llawer o bobl yn wynebu dewisiadau anodd oherwydd newidiadau sy'n effeithio ar eu harian.

Os ydych yn cael trafferth talu eich rhent cysylltwch â’ch Swyddog Tai Cymunedol neu ffoniwch ni ar 01792 479200.

 

Eiddo sydd ar Gael

Mae'n ddrwg gennym, nid oes gennym unrhyw eiddo ar gael ar hyn o bryd ond cofiwch edrych yn ôl yn fuan.

Sicrhewch rybuddion e-bost pan ddaw cartrefi newydd ar gael!

Swyddi Gwag Cyfredol

Mae'n ddrwg gennym, nid oes gennym unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd ond gwiriwch yn ôl yn fuan.

Eisiau prynu eich cartref cyntaf?

Mae Cartrefi Pennant yn falch o weithio mewn partneriaeth â Dinas a Sir Abertawe er mwyn cynnig ar werth nifer fach o eiddo perchentyaeth cost isel ar y datblygiad newydd sbon, Parc Ceirw yng Nghwmrhydyceirw, Treforys.

 

Ewch i wefan Cartrefi Pennant

Mae cwcis yn anabl

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

marchnata

I addasu eich dewisiadau Cliciwch yma

Partneriaid cynaliadwyedd a llythrennedd carbon

Logos partneriaid cynaliadwyedd: Shift (aur); Caru Gwenyn; Sefydliad Carbon-Llythrennog (Arian); Safon Adrodd ar Gynaliadwyedd ar gyfer Tai Cymdeithasol (Mabwysiadwr)

 

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.