Byddem yn annog trigolion i ddilyn cyfrifon cymdeithasol Tai Coastal i sicrhau eu bod yn gweld unrhyw ddiweddariadau perthnasol yn eu porthiant. Gallwch ddod o hyd i ni ar Facebook, Twitter & Instagram.

Isod mae ein gwybodaeth gyswllt, ond os ydych am wneud cwyn, gallwch ymweld â'n tudalen gwneud cwyn am ragor o wybodaeth am y broses.

P'un a ydych chi'n cysylltu â ni ar-lein, dros y cyfryngau cymdeithasol neu dros y ffôn, ein Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid y byddwch chi'n cysylltu â nhw.

Mae ein llinellau ffôn ar agor:
Dydd Llun i ddydd Iau – 8.30am tan 5pm
Dydd Gwener – 8.30am i 4.30pm.

Galwch: 01792 479200

E-bost: gofyn@coastalha.co.uk

Ysgrifennwch atom:
Grŵp Tai Arfordirol
Rhadbost RSXA-CJHX-XHXE
3ydd Llawr
220 Stryd Fawr
Abertawe
SA1 1NW

Os ydych am wneud apwyntiad i alw i'n swyddfa gellir gwneud hyn drwy ein Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Sut i ddod o hyd i'n swyddfa yn Abertawe

 

Gall y Tîm Rheoli Rhent gymryd taliadau, sefydlu debydau uniongyrchol ac ateb cwestiynau cyffredinol am eich cyfrif rhent. Gellir cysylltu â nhw drwy ffonio 01792 479200 a thrwy bwyso opsiwn 1 ar gyfer y Tîm Rheoli Rhenti.
Maent ar gael:
Dydd Llun i ddydd Iau: 9am – 5pm
Dydd Gwener: 9am – 4.30pm
Eich swyddog tai fydd eich cyswllt cyntaf o hyd os ydych yn cael trafferth talu eich rhent. Gallwch chi dod o hyd i ragor o wybodaeth a chymorth yma.

Angen riportio atgyweiriad?

Os oes angen delio ag atgyweiriad, gallwch ffonio ein hamserlenni ar ein llinell atgyweirio bwrpasol 01792 619400 a all drefnu apwyntiad i chi dros y ffôn, gallwch hefyd roi gwybod am atgyweiriad gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein isod.

Mae eu llinellau ffôn ar agor:
Dydd Llun i ddydd Iau: 8am – 5:30pm
Dydd Gwener: 8am – 4:30pm.

Argyfwng y tu allan i oriau

Os yw ein swyddfeydd ar gau a bod eich cais yn un brys gallwch ffonio ein llinell argyfwng y tu allan i oriau ar 01792 619400 a phwyso opsiwn 1.


Os oes gennych ddiddordeb mewn ceisio am swydd gydag Coastal ac eisiau siarad â rhywun amdani, bydd rhywun ymroddedig ar yr hysbyseb swydd wag a fydd yn hapus i gymryd eich galwad.

Fel arall, os ydych chi am gysylltu ag aelod o'r tîm AD, gallwch ddefnyddio'r ffurflen isod.

Ar gyfer ymholiadau gan y wasg neu'r cyfryngau, defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â'n Tîm Cyfathrebu:

 

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.