A yw Coronavirus wedi effeithio ar eich cyllid? - Grŵp Tai Arfordirol

Eich arian, eich dewis

Mae llawer o bobl yn wynebu dewisiadau anodd oherwydd newidiadau sy'n effeithio ar eu harian. Os ydych chi'n cael anhawster talu'ch rhent, cysylltwch â'ch Swyddog Tai Cymunedol neu ffoniwch ni ar 01792 479200. Os ydych chi'n profi caledi ariannol oherwydd Coronavirus ni fyddwn yn eich troi allan, yn lle hynny byddwn yn gwneud ein gorau i helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn.

Sut alla i dalu fy rhent yn ystod y broses gloi i lawr? Darganfyddwch yma.

Rydym wedi dwyn ynghyd lawer o wybodaeth ddefnyddiol am y newidiadau a'r mentrau newydd a gyhoeddwyd i helpu pobl a busnesau trwy'r pandemig Coronavirus isod:

Gostyngiad Trethi a Budd-dal Tai Cyngor

^