Bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir i greu cartrefi newydd a chyfleusterau parcio yn y maes parcio presennol ar Eversley Road yn Sgeti.

Mae gennym gynlluniau cyffrous i greu 13 o fflatiau newydd ar y safle, a fydd yn parhau i gynnig mannau parcio i bobl leol ar ôl i'r gwaith adeiladu ddod i ben.

Rhoddwyd caniatâd i Coastal ar gyfer 17 o gartrefi ar y safle, ond ers hynny rydym wedi diwygio cynlluniau, sy'n golygu nad oes angen unrhyw waith dymchwel bellach. Bydd mannau parcio pwrpasol newydd ar gyfer y cartrefi sy'n cael eu hadeiladu hefyd yn cael eu creu.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal diwydrwydd dyladwy sy'n gofyn am ymchwiliadau ar y safle. Bydd ymgynghoriad pellach gyda'r gymuned leol yn digwydd cyn i'r prif waith ddechrau.

Bydd y maes parcio presennol yn cael ei uwchraddio fel rhan o'r gwaith ac yn y dyfodol bydd yn cynnwys mannau parcio penodol i bobl anabl am y tro cyntaf. Mae Coastal wedi ymrwymo i gynaliadwyedd amgylcheddol felly rydym hefyd yn archwilio a ellir cynnig cyfleusterau parcio beiciau diogel a gwefru cerbydau trydan yn y lleoliad hwn.

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.