Mae Tai Coastal wedi caffael hen siop 'H Phillips Electrical' yn 225 Stryd Fawr yn Abertawe fel rhan o'u hadfywiad parhaus o'r ardal.

Mae'r adeilad wedi bod yn wag ers dros ddegawd ac mae wedi'i leoli wrth ymyl gwagle lle y dymchwelodd Coastal 226 Stryd Fawr yn 2022 i wneud lle ar gyfer trydydd cam prosiect ailddatblygu Pentref Trefol Coastal. Mae'r caffaeliad plot cornel hwn yn datgloi potensial enfawr i ehangu cwmpas cam nesaf yr ailddatblygiad.

“Rydym wrth ein bodd gyda'r caffaeliad hwn,” meddai Kelly Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu ac Adfywio Coastal. “Mae'n safle y mae ein tîm adfywio wedi'i gael ar eu rhestr ddymuniadau ers blynyddoedd lawer oherwydd ei leoliad drws nesaf i safle datblygu presennol yn 226 Stryd Fawr ac adeiladau a oedd yn rhan o gamau cynharach y prosiect Pentref Trefol. Mae dod ag ef i bortffolio Coastal yn golygu y gallwn gynyddu cwmpas ein huchelgeisiau ar gyfer adfywio’r Stryd Fawr yn y dyfodol.”

Mae gan Coastal ymrwymiad hirsefydlog i adfywio’r Stryd Fawr, ar ôl buddsoddi bron i £30 miliwn yn yr ardal dros y ddegawd ddiwethaf, drwy gaffaeliadau strategol ac ailddatblygu. Yn gynharach eleni prynodd yr hen Kings Arms Tavern ac mae ganddo gynlluniau i ailddatblygu'r adeilad rhestredig hwn cyn dod ag ef yn ôl i ddefnydd masnachol.

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.