Ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth ffyddlon, penderfynodd Roger Williams FINstLM ymddiswyddo fel Cadeirydd Grŵp Tai Coastal eleni er mwyn canolbwyntio ar ei ddiddordebau busnes eraill. Mae Roger wedi ymrwymo ei amser a’i wybodaeth helaeth o’r Sector Tai i gyfeiriad strategol Grŵp a bwrdd Tai Coastal ers 2017.

Mae Roger wedi cadeirio Coastal yn ystod yr ychydig flynyddoedd anodd iawn diwethaf pan wnaethom ni fel busnes wynebu heriau digynsail oherwydd COVID19. Mae aelodau’r Bwrdd, uwch swyddogion gweithredol a staff ar draws Coastal a Pennant yn mynegi eu diolch aruthrol i Roger am ei gyfnod fel Cadeirydd a chyn aelod o’r bwrdd, ac am yr angerdd a’r ymrwymiad a ddangosodd yn ystod ei gyfnod yn Coastal.

Cyn-Gadeirydd Coastal Roger Williams gyda bathodyn Cymrawd ILM
Mae cyn Gadeirydd Coastal Roger Williams yn Gymrawd y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth

 

Dymunwn y gorau i Roger ar gyfer y dyfodol. Ar hyn o bryd mae Roger yn Gynghorydd Busnes ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.