Gallwch roi gwybod am atgyweiriadau:

Byddwn yn trefnu apwyntiad cyfleus gyda chi i rywun wneud y gwaith atgyweirio. Fel rheol, rydyn ni'n cynnig slotiau bore neu brynhawn i leihau anghyfleustra i chi.

Mae slotiau bore rhwng 9 am-1pm a slotiau prynhawn yw 1 pm-5pm.

Yn dibynnu ar natur yr atgyweiriad, gallai naill ai gael ei gwblhau gan y Tîm Atgyweirio Arfordirol neu gan gontractwr allanol.

Os yw eich atgyweiriad yn argyfwng yn ystod oriau swyddfa neu y tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 01792 619400 gan wasgu opsiwn 1.

Oes gennych chi fwy o gwestiynau am atgyweiriadau?


Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.