Sut i riportio atgyweiriad - Grŵp Tai Arfordirol

Gallwch riportio atgyweiriadau nad ydynt yn rhai brys:

Byddwn yn trefnu apwyntiad cyfleus gyda chi i rywun wneud y gwaith atgyweirio. Fel rheol, rydyn ni'n cynnig slotiau bore neu brynhawn i leihau anghyfleustra i chi.

Mae slotiau bore rhwng 9 am-1pm a slotiau prynhawn yw 1 pm-5pm.

Yn dibynnu ar natur yr atgyweiriad, gallai naill ai gael ei gwblhau gan y Tîm Atgyweirio Arfordirol neu gan gontractwr allanol.

Oes gennych chi fwy o gwestiynau am atgyweiriadau?

^