Lles - Grŵp Tai Arfordirol

Poeni am les?

Mae gofalu amdanoch eich hun yn bwysig iawn ar hyn o bryd ac er bod llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu'ch lles, peidiwch ag anghofio bod cefnogaeth ar gael ichi o hyd os bydd ei angen arnoch.

  • Os ydych chi'n poeni am coronafirws, www.nhs.uk. gyda digon o awgrymiadau i'ch helpu chi i ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles yn ystod yr amser hwn o ansicrwydd
  • www.mind.org.uk mae gennych lawer o syniadau ar gyfer ffyrdd y gallwch ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles yn ogystal â chyngor ymarferol ar gyfer aros gartref
  • Mae gan Mental Health UK awgrymiadau ar gyfer unrhyw un sy'n teimlo'n bryderus neu dan straen yn ystod yr achos Covid 19 gyda gwybodaeth am y camau syml y gallwch eu cymryd i ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles  https://mentalhealth-uk.org
  • Os ydych chi'n poeni bod eich partner, neu ffrind neu aelod o'r teulu, yn rheoli ac yn ymosodol, gallwch fynd iddo www.womensaid.org.uk am gefnogaeth a gwybodaeth, gan gynnwys Live Chat, Fforwm y Goroeswyr, Llawlyfr y Goroeswr a'r Cyfeiriadur Cam-drin Domestig.
  • Mae gan y Samariaid wasanaeth galw am ddim 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, os ydych chi am siarad â rhywun yn gyfrinachol. Ffoniwch nhw ar 116 123
  • Dylid cymryd argyfwng iechyd meddwl mor ddifrifol ag argyfwng meddygol. Ffoniwch 999 os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn profi argyfwng meddygol neu iechyd meddwl sy'n bygwth bywyd
  • Yr adnodd gwych hwn o Heddlu De Cymru yn rhestru llwyth o wahanol leoedd i fynd am gyngor a chefnogaeth.
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu y daflen hon am gefnogaeth i denantiaid sy'n byw yng Nghymru
^