Poeni am les?

Mae gofalu amdanoch eich hun yn bwysig iawn ac er bod llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu eich lles, peidiwch ag anghofio bod cymorth ar gael o hyd i chi os oes ei angen arnoch.

  • www.mind.org.uk mae gennych lawer o syniadau ar gyfer ffyrdd y gallwch ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles yn ogystal â chyngor ymarferol ar gyfer aros gartref
  • Mae gan Mental Health UK awgrymiadau i unrhyw un sy’n teimlo’n bryderus neu dan straen gyda gwybodaeth am y camau syml y gallwch eu cymryd i ofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles  https://mentalhealth-uk.org
  • Os ydych chi'n poeni bod eich partner, neu ffrind neu aelod o'r teulu, yn rheoli ac yn ymosodol, gallwch fynd iddo www.womensaid.org.uk am gefnogaeth a gwybodaeth, gan gynnwys Live Chat, Fforwm y Goroeswyr, Llawlyfr y Goroeswr a'r Cyfeiriadur Cam-drin Domestig.
  • Mae gan y Samariaid wasanaeth galw am ddim 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, os ydych chi am siarad â rhywun yn gyfrinachol. Ffoniwch nhw ar 116 123
  • Dylid cymryd argyfwng iechyd meddwl mor ddifrifol ag argyfwng meddygol. Ffoniwch 999 os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn profi argyfwng meddygol neu iechyd meddwl sy'n bygwth bywyd
  • Yr adnodd gwych hwn o Heddlu De Cymru yn rhestru llwyth o wahanol leoedd i fynd am gyngor a chefnogaeth.
  • Gallwch hefyd edrych ar Dewis Cymru neu Infoengine ac mae gan y ddau lawer o wybodaeth am ble y gallwch ddod o hyd i gymorth a chefnogaeth yn eich ardal.

  Cymorth defnyddiol sy'n benodol i gyflwr meddygol:

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.