Dewiswch gategori newyddion i'w weld

Datblygiad
Cyffredinol
Newyddion
Logos Coastal a RHA Cymru ar gefndir lliw
Cyhoeddi penodiadau i'r bwrdd uno

Mae gwaith ar yr uno arfaethedig rhwng Coastal a RHA Cymru wedi cymryd cam arall ymlaen gyda chwblhau recriwtio i fwrdd rheoli'r cwmni uno newydd. Yn dilyn detholiad…

Darllen mwy
Logos Coastal a RHA Cymru ar gefndir lliw
Penodi Cyfarwyddwr Gweithredol ar gyfer uno arfaethedig

Mae Coastal yn parhau i symud ymlaen ag uno arfaethedig gyda RHA i greu sefydliad newydd. Mae carreg filltir arwyddocaol arall wedi’i chyrraedd, gyda phenodiadau i Dîm Gweithredol yr uno newydd…

Darllen mwy
Logos arfordirol a RHA ar gefndir turquoise
Cyfuno arfaethedig yn symud ymlaen gyda phenodiadau allweddol

Yn unol ag erthyglau newyddion blaenorol, mae Coastal yn bwrw ymlaen ag uno arfaethedig â RHA i greu sefydliad newydd. Mae’r gwaith hwn yn mynd rhagddo’n dda, ac rydym yn gwneud cynnydd da yn erbyn…

Darllen mwy
Serena Jones o Coastal gyda Cherrie Bija o Faith in Families yn sefyll yn erbyn cefndir du
Mae Coastal yn cefnogi banc amlbwrpas newydd i helpu mwy na 40,000 o deuluoedd yn ne Cymru

Mae Coastal wedi darparu cyllid i helpu i sefydlu'r “banc aml” cyntaf yng Nghymru. Mae ‘Cwtch Mawr’ yn ehangiad o’r fenter amlfanc, a gyd-sefydlwyd gan Gordon Brown ac Amazon, sydd ar y cyfan wedi…

Darllen mwy
Ffasâd adeilad brics gydag arysgrif: Gloucester Chambers
Fflatiau myfyrwyr Marina i ddod yn dai cymdeithasol

Mae Coastal wedi cael caniatâd cynllunio i ailddatblygu adeilad presennol yn Gloucester Place, Abertawe yn fflatiau i'w rhentu'n gymdeithasol. Bydd cwmni di-elw o Abertawe nawr yn dechrau gweithio i drosi myfyriwr presennol…

Darllen mwy
Logos arfordirol a RHA ar gefndir turquoise
Coastal a RHA Cymru yn dechrau trafodaethau uno

Rydym yn falch o rannu ein bod wedi dechrau siarad â'n ffrindiau yn RHA Cymru am uno i ffurfio sefydliad newydd. Rydyn ni eisiau creu sefydliad cartref 10,000 ar gyfer…

Darllen mwy
golygfa ochr o'r clwstwr creadigol o'r fynedfa
Crynodeb Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Arfordirol 2023

Ymddiswyddodd Cadeirydd Coastal, Alun Williams, yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol neithiwr, yn unol â'r canllawiau llywodraethu a argymhellir ar uchafswm deiliadaeth. Mae Alun wedi gwasanaethu ar Fwrdd Coastal am 9 …

Darllen mwy
IMG 7631 2
Datganiad artist ar fandaliaeth drawsffobig o weithiau yn King's Lane

Datganiad artist Comisiynwyd y gwaith hwn i gynrychioli mis Pride. Mae'r cymeriadau o fewn y gwaith yn lliwgar, yn hwyl ac yn ceisio cynrychioli pawb o fewn ein cymuned. Y frwydr dros gydraddoldeb…

Darllen mwy
to gwyrdd
O waliau gwyrdd i doeau gwyrdd!

Yn ogystal â datblygu waliau gwyrdd fel yr un yn Potter's Wheel rydym hefyd yn gweithio gyda The Room To Grow Project ar brosiect hirdymor i edrych ar…

Darllen mwy
dai lawr i ddaear yn pennard
Preswylwyr yn symud i gartrefi ecogyfeillgar

Mae preswylwyr yn symud i mewn i’n 6 eco-gartref pâr ym Mhennard a rhai o’n tîm yn ddiweddar wedi cyfarfod â Phrosiect Down to Earth, a fu mewn partneriaeth â ni ar yr adeilad, i…

Darllen mwy
Huw a Rokib o dîm masnachol Coastal gyda Phrif Weithredwr AGB Abertawe, Russell Greenslade
BID Abertawe yn dod o hyd i gartref newydd yng nghanol canol dinas Abertawe

Mae Ardal Gwella Busnes lwyddiannus Abertawe wedi symud ei gweithrediadau i Stryd y Gwynt mewn cytundeb newydd ag is-adran fasnachol Tai Coastal. Wedi’i leoli’n flaenorol yn Lôn Picton, lle mae datblygiad newydd sylweddol…

Darllen mwy
Pobl â'r Faner Werdd dros gynaliadwyedd
Dyfarnwyd statws Baner Werdd i Coastal ar gyfer safle Ysbyty Mount Pleasant

Mae ein datblygiad Ysbyty Mount Pleasant yn Abertawe wedi ymuno â’r nifer uchaf erioed o barciau a mannau gwyrdd ledled Cymru sydd wedi cyrraedd y safonau uchel sy’n ofynnol i hedfan y byd…

Darllen mwy

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.