Byw yn eich cartref

Yn yr adran hon o'n gwefan fe welwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am fyw yn eich cartref, o ofyn am addasiad cartref, ble i ddod o hyd i gymorth a chefnogaeth os ydych chi'n cael trafferth, yn ogystal â gwybodaeth am sbwriel ac ailgylchu.

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, lawrlwythwch a gweld ein Pecyn Gwybodaeth i Breswylwyr lle gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch fel un o drigolion yr Arfordir.

Peidiwch ag anghofio dilyn ein tudalennau cymdeithasol ar Facebook, TwitterInstragram a Linkedin i gael mwy o ddiweddariadau!


 

Mae eich iechyd yn bwysig

Gall byw a rheoli eich cartref fod yn anodd os ydych chi'n cael trafferthion meddyliol neu ariannol. Mae'n bwysig estyn allan os oes angen help arnoch. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ba gefnogaeth sydd ar gael i chi trwy ddilyn y dolenni isod.

Cadw eich cartref yn ddiogel

Mae'n bwysig gwybod am ddiogelwch tân a nwy tra'n byw yn eich cartref i helpu i leihau'r risg o ddamweiniau. Efallai y byddwch hefyd am ddarllen am yswiriant cynnwys i weld a yw hyn yn rhywbeth yr hoffech ei ystyried ar gyfer eich cartref i ddiogelu eich eiddo pe bai damwain.

Help gyda chostau ynni ac awgrymiadau arbed arian

Gyda chostau byw yn codi, mae'n bwysig gwybod am rai camau syml y gallwch eu cymryd i leihau cost eich biliau ynni yn ogystal â helpu i achub y blaned ar yr un pryd!

Eich cartref

Gwyddom y gall pethau newid dros amser, felly yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am addasiadau cartref, gwybodaeth am ymddygiad gwrthgymdeithasol a sut i roi gwybod amdano, yn ogystal â gwefru cerbydau trydan.

Sbwriel ac Ailgylchu

Mae'n bwysig ailgylchu a gwaredu gwastraff yn gywir. Mae awdurdodau lleol yn ailgylchu'n wahanol, mae rhai yn cymysgu gwahanol eitemau gyda'i gilydd ac mae'n well gan eraill eu bod yn cael eu gwahanu. Gallwch ddarganfod y ffordd orau o ailgylchu eich gwastraff trwy fynd i dudalen we eich awdurdod lleol isod yn ogystal â dod o hyd i wybodaeth am waredu eitemau swmpus fel soffas, rhewgelloedd a pheiriannau mawr eraill.

 

Mae cwcis yn anabl

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

marchnata

I addasu eich dewisiadau Cliciwch yma

Mae compostio cartref yn ffordd ecogyfeillgar o ymdrin â gwastraff cegin, ac mae hefyd yn cynhyrchu compost y gellir ei ddefnyddio fel peiriant gwella pridd rhagorol. Ewch draw i'r Y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol gwefan i ddarganfod sut y gallwch wneud eich compost eich hun.

 

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.