Fflat 1 Gwely, Maes Yr Ehedydd, Caerfyrddin - Grŵp Tai Arfordirol

Fflat 1 Gwely, Maes Yr Ehedydd, Caerfyrddin

Maes Yr Ehedydd
Caerfyrddin
SA31 3GB
£ 438.43 pcm

Cysylltwch â ni am yr eiddo hwn

  • 1 Fflat Ystafell Wely mewn Bloc Modern
  • Ystafell Wely Dwbl
  • Lolfa Eang
  • Parcio i Breswylwyr
  • Yn agos at ganol y dref a mwynderau lleol

Fflat 1 Ystafell Wely fodern gyda lle parcio ar gael i'w osod yn y tymor hir. Wedi'i leoli mewn bloc o 6 eiddo tebyg, yn agos at ganol Caerfyrddin gyda mynediad hawdd at gysylltiadau trafnidiaeth lleol.

Mae gan y fflat heb ddodrefn hwn lolfa fawr, ystafell wely ddwbl ac ystafell gawod yn ogystal â chegin fodern gyda popty trydan adeiledig, hob nwy a chwfl echdynnu. 

Eiddo rhent canolradd yw hwn sy'n anelu at fod yn fwy fforddiadwy na rhenti preifat yn yr ardal.

Meini prawf cymhwysedd ar gyfer cartrefi rhent canolradd

1) Bod mewn cyflogaeth weddol ddiogel gydag incwm dros £ 17,000

2) Bodloni angen tai gan un o'r canlynol:
- Mae'r llety presennol yn anfforddiadwy neu'n amhriodol
- Dim diogelwch deiliadaeth
- Angen bod yn agosach at waith neu deulu / ffrindiau

3) Preswylydd neu'n gweithio yn ardal Sir Gaerfyrddin

 

Cysylltwch â ni am yr eiddo hwn

 

Lloriau llawr

bwyty

iechyd

ysgol

clwb

siop

^
CY

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.