Kelly Thomas - Grŵp Tai Arfordirol

Kelly Thomas

Cyfarwyddwr Gweithredol Twf a Busnes Newydd

Dechreuodd Kelly ei gyrfa ym maes tai ym 1995 gyda Sovereign Housing yn y pen draw yn symud ymlaen i weithio fel Cyfarwyddwr Datblygu i gymdeithas dai yn Ne-orllewin Lloegr. Mae hi wedi gweithio fel uwch ymgynghorydd gydag ARK Housing Consultancy er 2007. Yn yr amser hwnnw mae Kelly wedi gweithio fel rheolwr dros dro ac ymgynghorydd i nifer o ddarparwyr tai cofrestredig ac awdurdodau lleol blaenllaw.

Yn fwyaf diweddar mae Kelly wedi gweithio gyda Chyngor Dinas Bryste yn arwain y sector Tai dan Arweiniad Cymunedol ar gyfer y ddinas.

Mae Kelly yn credu mewn darparu mynediad at dai gwirioneddol fforddiadwy i bawb, gan alluogi cymunedau i ffynnu a datblygu cynaliadwy.

Mae gan Kelly radd mewn Tai a Datblygu, Meistr mewn Gweinyddu Busnes ac mae'n Aelod Siartredig o'r Sefydliad Tai Siartredig.

01792 479200

kellyt@coastalha.co.uk

Cyfarwyddwr Datblygu Kelly Thomas
^

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.