Ruth Glazzard

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio, Sicrwydd a Risg

Ruth yw Cadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru ac mae ganddi bortffolio o rolau anweithredol. Gyda chefndir mewn gwasanaethau ariannol, rheoleiddio a llywodraethu, mae gan Ruth hefyd brofiad bwrdd sylweddol fel aelod annibynnol a chadeirydd byrddau archwilio a safonau llywodraeth leol.

Yn wreiddiol o Dde Cymru, bu Ruth yn gweithio i fanciau a chymdeithasau adeiladu ledled y DU cyn ymuno â’r rheoleiddiwr gwasanaethau ariannol yn 2006, gan weithio mewn rolau gweithredol a rheoleiddiol trwy argyfwng ariannol 2008 a’r newidiadau dilynol yn y drefn reoleiddio. Yn dilyn rôl ryngwladol fel pennaeth llywodraethu ar gyfer Standard Chartered Bank, dychwelodd Ruth i Gastell-nedd lle mae'n canolbwyntio ar yrfa anweithredol gyda sefydliadau sydd â phwrpas cymdeithasol.

Y tu allan i'r gwaith gellir dod o hyd i Ruth yn y Gnoll yn cefnogi'r Crysau Duon Cymreig, yn archwilio cefn gwlad Cymru ac yn trafod y daith ysgol.

Llun proffil o Ruth Glazzard, Aelod o'r Bwrdd

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.