Logo Efydd Sefydliad Llythrennedd Carbon

Rydym yn falch iawn o gael ein cydnabod fel sefydliad carbon llythrennog gan yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd Carbon. Dyfarnwyd ardystiad efydd i Coastal ar 22 Tachwedd i gydnabod ein hymdrechion i gyflawni a chynnal diwylliant carbon isel ar draws ein gweithlu a gweithrediadau.

Daw'r wobr yn yr un flwyddyn ag y gwnaethom wella ein hachrediad SHIFT o Arian i Aur a lansio ein strategaeth gynaliadwyedd newydd, 'Pob Gweithredu Posibl'.

Mae Coastal yn y broses o gyflwyno hyfforddiant llythrennedd carbon i'r holl staff.

Dysgwch fwy am achrediad SHIFT Coastal.

Darllenwch Strategaeth Cynaladwyedd Coastal.

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.