RHWA - Grŵp Tai Arfordirol

Mae cyfraith tai yn newid

Yn ddiweddarach eleni, daw Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) i rym.

Mae'r ffordd rydych chi'n rhentu yn newid

Y Ddeddf Rhentu Cartrefi yw’r newid mwyaf i gyfraith tai yng Nghymru ers degawdau, a bydd yn effeithio ar ein holl drigolion.

 

Yn 2016 pasiodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) a fydd yn disodli’r ddeddfwriaeth tai bresennol. Yn ddiweddarach eleni, mae cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 i newid y ffordd y mae holl landlordiaid Cymru yn rhentu eu heiddo a dod â diwygiadau sylweddol i gyfraith ac arferion tai yng Nghymru.

Ei ddiben yw sefydlu un fframwaith cyfreithiol ar gyfer rhentu cymdeithasol a phreifat, gan alluogi 'tenantiaeth gymdeithasol sengl' i Gymru. Bydd y ddeddf yn rhoi mwy o eglurder i breswylwyr a landlordiaid ar eu hawliau a’u cyfrifoldebau, drwy gontractau ysgrifenedig (a elwir ar hyn o bryd yn gytundebau tenantiaeth) a bydd y Ddeddf yn safoni cytundebau tenantiaeth.

Bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn newid y ffordd y mae pob landlord yng Nghymru yn rhentu eu heiddo a bydd yn gwella sut rydym yn rhentu, rheoli a byw mewn cartref ar rent.


Pethau allweddol i'w gwybod

  • Bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) yn dod i rym diwedd 2022
  • Bydd Grŵp Tai Coastal yn cael ei adnabod fel a Landlord Cymunedol
  • Bydd trigolion yn cael eu hadnabod fel Deiliaid Contract
  • Bydd cytundebau tenantiaeth yn newid i a Cytundeb Galwedigaeth
  • Bydd dau fath o gontract – diogel a safonol
  • Bydd y Ddeddf yn uno deddfwriaethau tai lluosog yn un fframwaith cyfreithiol
  • Bydd y Ddeddf yn symleiddio ac yn gwella eich hawliau
  • Pan ddaw’r Ddeddf i rym, bydd pob preswylydd yng Nghymru yn cael ei symud yn awtomatig i’r contract newydd – Contract Meddiannaeth.

Jargon buster

The act has brought in some new terminology, some of which is explained in more detail below.

What will we be called?

Contract-holders replaces the term residents. If you live in rented accommodation, in the occupation contract you will be referred to as a contract-holder.

Community landlord will be the new term for organisations like Coastal, councils or other housing associations that rent homes. Coastal will be a community landlord.

Any other landlord who is not a community landlord will be referred to as a private landlord.

Occupation Contracts replace the term Tenancy Agreements. This helps make it clearer that landlord and resident are in contract with each other.

Types of Occupation Contracts:

Secure contract – used by community landlords. In general, community landlords will issue secure contracts. These offer greater security to the contract holder compared to a standard contract.

Standard contract – used by private landlords and, in some exceptional circumstances, community landlords.

Supported standard contract – used when you live in supported accommodation for over six months.

Other important terms:

Key matters – the essential information, such as address and names of the people living at the property.

Fundamental terms – the most important parts of the contract, such as the obligation to repair your home and how we can get possession of a property.

Supplementary terms – the more practical, day-to-day matters, such as notifying us if the property will be left unoccupied for

Additional terms – any other specifically agreed terms, such as keeping pets.

Fit for Human Habitation (FfHH) – a property is in good condition where residents can live safely.

Abandonment– landlords can repossess an abandoned property without needing a court order.

If you would like more detailed information about the Renting Homes Act 2016 please ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.